Z technologią za pan brat – biurko elektryczne

Postęp technologiczny sprawił, że ogromna rzesza ludzi nie musi wykonywać pracy fizycznej, a umysłową. Oznacza to, że gro z nich pracuje na siedząco. Oznacza to, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki do wykonywania zadań, które pozwolą mu czuć się […]